Služby

Potřebujete, aby Váš text zněl jako od rodilého mluvčího?

Pak jste na správném místě! Náš tým profesionálů se specializuje na editaci komplikovaných textů právní, obchodní a akademické komunikace. 

Naše zkušenosti jsou Vaším bonusem

Máme více jak desetileté zkušenosti s prací s českými a slovenskými ESL klienty. Nabízíme individuální, levné korektorské služby pro právníky, obchodníky i akademiky.

Je to rychlé, jednoduché, efektivní a cenově dostupné!

Proč platit vysoké agenturní poplatky za editační služby, když nemáte jistotu, že platíte za práci profesionálního anglicky mluvícího editora?

Pokud využijete služby PROFIEDIT, získáte jistotu, že vaše anglická komunikace dosahuje profesionální úrovně!

Naše nabídka:

PROFIEDIT A : Základní korektura. Lehká, povrchní jazyková korektura.
Nejekonomičtější způsob korektury pro pokročilé ESL klienty.
100 Kč za ns
PROFIEDIT B : Copyediting a korektura. Středně hluboká korektura.
Copyediting vždy zahrnuje korekturu, ale je to hlubší proces, který se snaží zlepšit psaní na úrovni slov a frází. Tyto editorské služby využívá většina našich klientů, kteří mají angličtinu jako druhý dorozumívací jazyk. Vylepšení se provádí pomocí navržených revizí ke zvýšení čitelnosti a dobré srozumitelnosti textu.
120 Kč za ns
PROFIEDIT C : Hloubková korektura a editace. Významová korektura.
Copyediting a korektury jsou samostatnými fázemi hloubkového editačního procesu. V této fázi však budeme pracovat blíže s klientem, abychom neporušili jeho styl psaní a vyadřování. Hloubková korektura nejen opravuje texty, ale rovněž nabízí úpravy textu ve smyslu posílení jeho logiky a organizaci dokumentu. Je obzvláště vhodná pro články týkající se práva a právních spisů, publikací, knih, časopisů apod. Tato kategorie se vztahuje také na dokumenty, které vyžadují rozsáhlou korektorskou revizi.
160 Kč za ns
Váš profit jsou služby PROFIEDIT.

Objednat!
Co zahrnuje naše práce:

 • Jazyková korektura
 • Gramatika
 • Interpunkce
 • Použití homonym
 • Struktura věty
 • Časová struktura
 • Slovosled
 • Významová korektura

Dále také:

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Velká a malá písmena
 • Zkratky
 • Slovní zásoba
 • Opakování
 • Srozumitenost
 • Redundace
 • Redukce souvětí
 • Fragmentace
 • Čitelnost
 • Konzistence textu
 • Překlepy
 • Chybějící slova
 • Struktura textu
 • Logický význam

Dejte své anglické komunikaci vyšší kvalitu hodnou profesionálů!

Můžete si vybrat mezi americkou, anglickou nebo mezinárodní angličtinou. Dále používáme standardy: Plain English, The Chicago Manual of Style, New Oxford Style Manual, MLA, APA a  Strunk & White.

Objednat!